POWERTEC talotekniikka tilaus- ja toimitusehdot

Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Powertec talotekniikka tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön, jossa asiakkaat voivat hankkia verkkopalvelusta Powertec talotekniikka:n tarjoamia tuotteita ja palveluita. Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi asiakkaan Palvelun kautta tekemiin kaikkiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin siltä osin kun yksittäisen tilauksen ja toimituksen yhteydessä ei ole muuta sovittu asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

Palvelun kautta tehtävä sopimus syntyy asiakkaan ja Powertec talotekniikka:n välille. Sopimuksen osapuolet ilmoitetaan Palvelussa ostoskorin yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa. Jäljempänä näissä ehdoissa viitataan termillä "Palveluntarjoaja" sopimuksen asiakkaan kanssa solmivaan Powertec talotekniikka.

Palvelua käyttävän henkilön ("Asiakas") tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Muut kuin Palvelua käyttävät kuluttajat ovat yritysasiakkaita, mukaan lukien luonnolliset henkilöt, jotka käyttävät Palvelusta ostettua tuotetta elinkeinotoiminnassa. Yritysasiakkaisiin ei sovelleta näiden sopimusehtojen kohtia 6, 7 eikä kohdan 8.1 ehtoa. Yritysasiakkailla ei ole tilauksen peruutus- ja tuotteiden palautusoikeutta.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Powertec talotekniikka:n toimesta asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä tietosuojaselosteessa.

Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen sopimus on osapuolia sitova.

Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla esittämistä tiedoista.

Kampanjatuotteiden hinnat ovat tarjouksia ja suositusvähittäishintoja. Jotkin kampanjatuotteet saattavat olla saatavilla vain verkkokaupasta.. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin valuuttakurssien, viranomaismaksujen, alv:n tai raaka-ainehintojen muuttuessa. Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja tuotetoimitusten viivästymiseen. Osa tuotteista toimitusmyyntinä, jolloin tuotteet toimitetaan tilausten mukaan. Mahdolliset rahtikustannukset lisätään hintoihin. Ei ennakkovarauksia, ei jälleenmyyjille.

Tilauksia toimitetaan ainoastaan Manner-Suomen alueella osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.

Toimitustavat

Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen arvioitu toimitusaika. Mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä Palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Palvelussa.

Asentaja tuo tuotteen sovittuna asennuspäivänä (Ilmainen)

Asiakas noutaa tuotteen sovittuna (ilmainen)

Kotiinkuljetus PostNordilla tai Matkahuollolla. Vain alle 35 kg painavat lähetykset (kysy hintaa)

Tilaustuotteet Tuotekohtainen hinnoittelu

Tilaustuotteet toimitetaan tuotteesta riippuen suoraan toimittajan tai palveluntarjoajan varastosta asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Toimitus suoritetaan lähetyksen edellyttämällä kalustolla lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan, jonne jakeluauton on mahdollista päästä.

Tilauksen toimittaminen ja vastaanottaminen

Toimitukset tapahtuvat arkipäivisin ja toimitusaika-arvio lasketaan arkipäivien perusteella.Toimitus suoritetaan lähetyksen edellyttämällä kalustolla lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan, jonne jakeluauton on mahdollista päästä. Toimituksen siirto tästä eteenpäin on Asiakkaan omalla vastuulla. Painaviin ja suuriin toimituksiin ei kuulu sisäänkantopalvelua.

Asiakkaan tulee huolehtia, että sovitulle toimitusajankohdalle on järjestetty toimituksen vastaanotto. Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa tai vastaanottaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee noutajalla tai vastaanottajalla olla valtakirja Asiakkaalta.

Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot Palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos tuote on vaurioitunut, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä kuljetusliikkeen rahtikirjaan / lähetteeseen.

Toimitukset, joita ei ole vastaanotettu tai noudettu, palautuvat Palvelun toimituspisteisiin. Tilaus hyvitetään Asiakkaalle tuotteiden palautumisen jälkeen ja hyvityksestä vähennetään aiheutuneet kuljetuskustannukset.

Maksutavat

Asiakas maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä. Maksamisen voi suorittaa Palvelussa kulloinkin käytettävissä olevana verkkomaksuna, yleisimmillä luottokorteilla tai joustavasti verkkokaupan laskulla tai tililuotolla.

Tilauksen peruuttaminen, tuotteiden palautusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä voi tehdä yksiselitteisellä ilmoituksella esimerkiksi kirjeellä postitse/sähköpostitse tai käyttämällä peruttamislomaketta. Peruuttamislomake on toimitettava verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse.

Tuotteen palautusoikeutta rajoittavat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § määräykset. Asiakkaan tilauksen mukaan valmistetuilla, muokatuilla tai muutoin räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Palvelussa on tuotteen yhteydessä maininta, kun tuotteella ei ole palautusoikeutta.

Palautusoikeuden edellytyksenä on, että asiakas on pitänyt Palvelun kautta toimitetun tuotteen olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos Asiakas on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Pyrithän pitämään palautettavan tuotteen myyntipakkauksen mahdollisimman muuttumattomana. Myös hajotettu pakkaus voi vaikuttaa asiakkaalle maksettavaan hyvitykseen ja Asiakkaalta voidaan periä sen johdosta arvonalennusta.

.

Asiakas vastaa aina painavien ja suurten toimitusten palautuskustannuksista riippumatta siitä onko tuotteesta veloitettu rahdin toimitusmaksu vai ei.

Asiakas vastaa palautukseen mahdollisesti liittyvistä muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista (esim. tarvittavat pakkausmateriaalit, matkakustannukset).

Kaupan peruuttamisen vaikutukset

Palveluntarjoaja palauttaa peruutetusta tilauksesta kauppahinnan sekä toimituskulut edullisimman vakiotoimitustavan mukaisesti. Toimituskustannus sekä laskutuslisä palautetaan kokonaisuudessaan vain jos Asiakas palauttaa kaikki tilaamansa tuotteet.

Suoritus palautetaan sillä maksuvälineellä, jota on käytetty alkuperäisessä liiketoimessa. Maksun palautusta ei suoriteta kaupan kassalla. Asiakkaalle ei aiheudu maksun palautuksesta kustannuksia. Maksu palautetaan viimeistään 14 päivän kuluttua, kun Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin tai sille on esitetty näyttö, että palautettavat tuotteet on lähetetty takaisin.

Mikäli tilaus on maksettu verkkopankkimaksuna, tullaan rahat palauttamaan Asiakkaalle sen jälkeen kun hän on ilmoittanut tilinumeronsa Paytrailille..

Tuotteen virhe ja takuu

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen vastuu tavaran virheestä.

Virhetilanteessa asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse

Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkokaupan tilausvahvistus (Asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle - Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole käytettävissä.

Palveluntarjoaja ei vastaa toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista. Pois lukien palveluntarjoajan lakisääteiset vastuut. Palvelussa ilmoitettavat toimitusajat ovat toimitusaika-arvioita ja palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä kuluista, jotka aiheutuvat mahdollisesta toimitusaika-arvion ylittymisestä.

Muut ehdot

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli Asiakas on yritysasiakas, kaikki tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.